За спомен пак - Мария Гюзелева

Отидох пак до блока и заплаках.

Че ти замина, без да кажеш как

Ще виждам миналото, влака…

Когато идвах на море и пак

Ухаеше на изгреви отново.

Замина си. А ние тук сме си добре.

Намерих си обаче и подкова…

Очаквам август…И море…  

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"

край