Сърце - Иван Георгиев

Сърце – подарък

в кутия за обувки.

Запиляна младост,

пълна с преструвки.

 

Сърце ти дадох,

и нежност, и мир.

Теб не предадох,

мой жив еликсир.

 

Пазя на тавана

в кутия от обувки,

като жива рана –

прикрити целувки.