Очакван разговор - Симеонка Тихова

Гласът ми  помниш ли все още

след километри милион?

Броя звездите светли нощем,

очаквам звън на телефон!

 

При теб сега е утро свежо,

надъхано от топлина,

от искреност и от копнежи,

но си от другата страна

 

на необятната планета...

А аз не мога да заспя,

преследвам ветрове в небето...

И чакам в мрака любовта!