Съвсем цивилизована раздяла - Светла Дамяновска

Когато г-жа Гербера Ц. Станоева заподозря, че съпругът ѝ изневерява не се притесни особено. След няколкодневно дискретно, но внимателно наблюдение подозренията ѝ се превърнаха в увереност, но въпреки това тя не се поддаде на отрицателни емоции. Тренираният ѝ в междуколегиални битки и академични номерца доцентски мозък започна да щрака тихо и равномерно,  със зловещи присветвания. Доц. д-р Станоева беше горда и чувствителна жена, но и практична реалистка. Тя проведе един тежък и откровен разговор със съпруга си, от който разбра, че проблемът е напреднал и положението е почти неовладяемо.  Отпусна на мъжа си още малко време за размисъл, след което го помоли да формулира конкретните си намерения относно бъдещето им. Оказа се, че храбрият г-н Станоев е много жертвоготовен и е напълно решен да пожертва брака им в името на голямата, романтична, красива, нежна и страстна нова любов, която изпитва към русата пачавра, която явно му е изпила мозъка със сламка. Тогава добре възпитаната г-жа Станоева остави досадните подробности по развода на адвокатите и предложи мирно съвместно съществуване до момента на изнасянето на съпруга ѝ от общото  жилище. Той с облекчение прие леката и удобна развръзка и дори откърти една въздишка за не толкова лошото им съвместно минало.

            Г-жа Гербера – безинтересната, сексуално непривлекателна и омръзнала съпруга страда и плака около два часа, след което се обади на приятелката си проф. Темелкова от Катедрата по съдебна психопатология, тя пък звънна на д-р Манолова, и трите се разбраха да пият кафе в любимото им заведение, след три дни. След четири дни г-н Станоев вече бе успял да наеме апартамент, в който да свие любовно гнездо с малката русалка, както и да си събере багажа. Съпрузите поседнаха преди тръгване и г-жа Станоева поднесе кафе. Тя бе много разбираща, изключително интелигентна жена, която явно приемаше раздялата спокойно. Заедно с кафето г-н Станоев изпи и разтвореното в него хапче за химическа кастрация на педофили, което г-жа Станоева бе получила, опаковано в кутийка за бижута, когато се видя с приятелките си вчера.

            Г-н Станоев отлетя на крилете на любовта към щастливото си бъдеще. След три седмици направи неуспешен опит за завръщане, тъй като любовната идилия бързо се бе изпарила вследствие на безпощадната реалност на необратимата му импотентност.

            Г-жа Станоева изрази съчувствие и разбиране, но с добре изиграно съжаление отказа обратното нанасяне на съпруга си на фотьойла пред семейната камина, с аргумента, че мястото вече е заето – там се беше излегнало новозакупеното доберманче, което скоро щеше да се превърне в голям и умен доберман, от когото се очакваше да прояви повече обич и най-вече вярност към стопанката на дома.

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"

край