Гайтани вежди, снага топопа

Идат войски от джамия... - Мария Гюзелева

Идат войски от джамия...
Поибрили млада жена гиздосия
на туркини да я дадат за ханъмосване...
Ах, колко много е плакала!
Плакала на тейка си също
Чифутина...
Аргатлък в България
нема, тате,
ама има...
В душата ти,
Гиздосийо!
Че е убава гиздава Дойна
и сега отива на баир
с крави,
с крави,
абак да сметува...
Де ще иде утре
да прави пазари...

Гласуване
Конкурси на Фондация "Буквите"
Гласували за произведението