Гайтани вежди, снага топопа

Чешмата на турското либе - Мария Гюзелева

Чешмата на турското либе Личеи
анатемосва звезди и змеици.
Змеици носят чепици атлазени...
Идват спомени, идват угари...
Туркия ке падне, велможи!
Назад напред във времето
по икиндия родена Мария...
Мария турска ханъма...
Продадена на везири за
Българка...
А българката не й ратайкува...
Ах, чеиза на баба на внучката!
Но гюздесия днес
има само чешмица...
Другата, ханъма мо,
Българско,
Турско да падне,
Султанино!
И чешмата на турското либе
замръзна...

В тогина
замръзна спомен
за либе...

Омъжената сега
се гиздосва
до мъж и мъжки синове...
А дъщерите
в Долна земя
при Змеици...

 


                                                          

Гласуване
Конкурси на Фондация "Буквите"
Гласували за произведението