НЛН Бианка Габровска

ЛЕГЕНДА ЗА ПРОКУДЕНАТА НЕВЯСТА - Горещницата – Маргарита Павлова

Високо в планината, там, където
от ранно утро до тъма
със полета на птиците в небето
се носи шепот на река.

Ето какво разказва тя сега:

-Това се случи сякаш вчера,
една невяста, бяла и добра,
попадна в къщата на злите хора,
измъчваха я с думи и лъжа.

А тя горката… в нощ съдбовна
избяга боса с рокля бяла,
в прегръдката планинска тя се скри
от злобни хора, вдън земи.

На сутринта, след съмване,
преследвана от люде недобри,
се изкачи на планината,
но лошите пристигнаха, уви!

От нямане какво да стори,
от страх, че ще я върнат в онзи дом…
невястата подскочи и се хвърли -
дано да се погуби мълчешком.

И чудото се случи изведнъж!
Пред слисаните погледи на подлеците
невястата превърна се във дъжд -
във водопад красив и живописен.

Снагата стройна, роклята ѝ бяла,
надиплената фуста от кашмир,
коланче тънко, гръд корава,
воал и крехки рамена.

Побъркаха се, слисаха се злите!
Побягнаха страхливците в галоп.
Крещяха силно: Бог, помози! -
ще ти помогне Бог, ако си милостив.

Но Господ ги превърна във скали. 
Така се случва с каменните хора,
споходени от дяволски игри -
балвàн ще бъдат, чак до сетни дни.

И ако днес отидете…

Високо в планината, там, където
от ранно утро до тъма,
със полета на птиците в небето
се носи шепот на река.

Ще видите…

Снагата стройна, роклята ѝ бяла,
надиплената фуста от кашмир,
коланче тънко, гръд корава,
воал и крехки рамена.

Там са и каменните хора –
от векове за векове.

  1. S.

Ако невястата я няма,
а водни струи падат в безпорядък…
Въпрос голям задай си ти тогава:
-Дали не си от хората балвàн?

 

Б.а. Балвàн - голям камък, голяма скала

Водопадът "Невястата" се намира близо до град Смолят и е част от Каньона на водопадите. 

Гласуване

Е-майл адрес:


Конкурси на Фондация "Буквите"
Гласували за произведението